สอท.แนะรัฐผลักดันการซื้อขายสกุลเงินบาท

สอท.แนะรัฐผลักดันการซื้อขายสกุลเงินบาท

สอท.แนะรัฐผลักดันการซื้อขายสกุลเงินบาท
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
ส.อ.ท. ชี้ อาเซียน ต้องปรับระเบียบแก้ไข กีดกันการค้าที่ไม่ใช่ภาษีให้ดีขึ้น แนะ รัฐผลักดันการค้าซื้อขายด้วยสกุลเงินบาท

นายเจน นำชัยศิริ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวในการเสวนา การเตรียมความพร้อมด้านการเงินการคลังและการค้าการลงทุน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนว่า การค้าและการลงทุนของอาเซียนในอนาคต ผู้ประกอบการไทยได้ปรับตัว ด้วยการออกไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น เพื่อขยายตลาดไปยังอาเซียน เพราะมองเป็นตลาดขนาดใหญ่ แต่ในขณะนี้ยังพบการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี ระหว่างประเทศในอาเซียนอีกมาก รวมทั้ง มาตรฐานของสินค้าไทยบางชนิด ยังไม่เป็นที่ยอมรับ ฉะนั้น รัฐบาลจะต้องหาแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขระเบียบต่างๆ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น รวมทั้งจะต้องผลักดันการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน และการซื้อขายเป็นเงินบาทให้มาก เพราะสินค้าไทยเป็นที่ยอมรับ จึงควรใช้โอกาสนี้ สร้างความได้เปรียบทางการค้า
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook