สถาบันการเงิน ต้องเข้มการบริหารรับ AEC

สถาบันการเงิน ต้องเข้มการบริหารรับ AEC
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารไทยพาณิชย์ มอง สถาบันการเงิน ต้องเพิ่มความระมัดระวังการบริหาร หลังก้าวสู่ AEC หวั่นเป็นประเทศผู้กู้

น.ส.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวในการเสวนาการเตรียมความพร้อมด้านการเงินการคลัง และการค้าการลงทุน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ว่า ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบันการเงินของไทยจะต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันของสถาบันการเงินจากอาเซียน ที่จะต้องไหลเข้ามาในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือแม้ว่าจะทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือก และได้รับการบริการที่มากขึ้น แต่สถาบันการเงินจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการบริหารด้วย เพราะผลิตภัณฑ์การเงินที่หลากหลาย อาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประเทศ จากเดิมที่เคยเป็นประเทศผู้ออมเงิน ก็จะเป็นประเทศผู้กู้ เนื่องจากต้นทุนต่ำ อาจส่งผลให้ในระยะยาว ประเทศไทยอาจเกิดขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เช่นเดียวกับประเทศอินโดนีเซีย และอินเดีย