นักวิชาการแนะผลวิจัยเป็นเครื่องมือพัฒนาปท.

นักวิชาการแนะผลวิจัยเป็นเครื่องมือพัฒนาปท.

นักวิชาการแนะผลวิจัยเป็นเครื่องมือพัฒนาปท.
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำผลการวิจัยเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศ มอง พัฒนาคนในศตวรรษ 21 คือ การศึกษาสร้างทักษะให้กับผู้เรียน

นายวิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในงานการประชุมประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เส้นทางประเทศไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ว่า ประเทศไทยควรให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษา การพัฒนาบุคลากรและสนันสนุนการวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจัง เนื่องจากมองว่าการศึกษาและการพัฒนาการวิจัยเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างของประเทศไทยโดยภาพรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ การวิจัยของภาครัฐและเอกชนการลงทุน 20 ปีที่ผ่านมา งานวิจัยยังอยู่ที่เดิม แค่ 0.2 ของจีดีพี ซึ่งต่ำมาก และนักวิจัยในปัจจุบันมีจำนวนน้อยมาก

อย่างไรก็ตาม อยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญในการวิจัย การพัฒนาบุคลากร และใช้ผลการวิจัย เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ ส่วนการพัฒนาคนในศตวรรษ 21 คือ การศึกษาที่สร้างทักษะให้กับผู้เรียน ที่จะต้องเริ่มสร้างสรรค์เน้นการเรียนแบบการปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในอนาคต และการศึกษาจะเป็นจุดแข็งของประเทศในการพัฒนา
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook