ขสมก. คาด ต.ค.เปิดขายซองซื้อเมล์ใหม่ได้

ขสมก. คาด ต.ค.เปิดขายซองซื้อเมล์ใหม่ได้

ขสมก. คาด ต.ค.เปิดขายซองซื้อเมล์ใหม่ได้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
ขสมก. เผย เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 คาดเดือน ต.ค. 2556 สามารถประกาศขายซองได้

นายนเรศ บุญเปี่ยม รองผู้อำนวยการฝ่ายเดินรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณา
ร่างจัดซื้อจัดจ้าง หรือ TOR โครงการจัดซื้อรถเมล์ใหม่ จำนวน 3,183 คัน เปิดเผยกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงความ
คืบหน้าร่าง TOR โครงการซื้อรถเมล์ว่า ล่าสุดอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 ซึ่งจะมีการประกาศลงเว็บ
ไซต์ของ ขสมก. ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556 จากนั้น ถ้าหากไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ทางคณะกรรมการจะนำร่าง TOR เสนอต่อผู้อำนวยการ ขสมก. และเตรียมประกาศขายซองให้กับผู้ที่สนใจต่อไป ซึ่งคาดว่าน่าจะสามารถดำเนินการได้ในเดือน ต.ค. 2556 แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้อำนวยการ ขสมก.ด้วย

อย่างไรก็ตาม นายนเรศ กล่าวเสริมว่า สำหรับข้อเสนอแนะที่ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากที่สุด คือ เรื่องความสะดวกสบายของที่นั่ง โดยขอให้มีลักษณะแบบเดียวกับเบาะรองนั่งของ ขสมก.ในปัจจุบัน เนื่องจากว่า มีความสะดวกสบายกว่าแบบที่รถร่วมใช้อยู่
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook