ผู้ค้า ยัน เนื้อหมูขายตามราคาพณ. ไม่ได้

ผู้ค้า ยัน เนื้อหมูขายตามราคาพณ. ไม่ได้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เนื้อหมูตลาดศาลาน้ำร้อน ปรับราคาลดลง แต่ยังสูงกว่าราคาแนะนำ ขณะที่ผู้ค้ายัน ขายตาม พณ. ไม่ได้

จากการลงพื้นที่สำรวจราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดศาลาน้ำร้อน ย่านสถานีรถไฟธนบุรี บางกอกน้อย เขตธนบุรี ในช่วงเช้าที่ผ่านมา พบว่า ราคาเนื้อหมูมีการปรับราคาลงจากเดิม โดยเนื้อแดง เนื้อสันใน เนื้อสันนอก อยู่ที่กิโลกรัมละ
130 - 135 บาท ขณะราคาแนะนำของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อยู่ที่กิโลกรัมละ 124 บาท ซึ่งพ่อค้าแม่ค้า
ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า เหตุที่ขายตามราคาแนะนำของกรมการค้าภายในไม่ได้ เนื่องจากสภาพของภาวะค่าครอง
ชีพ รวมทั้งต้นทุนค่าขนส่ง ค่าสินค้ามีราคาแพง โดยหากขายตามราคาแนะนำ จะทำให้ไม่มีกำไรเหลืออยู่ ส่วนราคาไข่ไก่พ่อค้าแม่ค้าเปิดเผยว่า ช่วงนี้ คาดว่ามีราคาแพงขึ้น จากช่วงเทศกาลสารทจีน ที่ผ่านมา ที่มีการปลดไก่ ทำให้แม่ไก่มีจำนวนน้อย ส่งผลให้ไข่อาจเกิดขาดตลาด โดยไข่ไก่เบอร์ 0 จำนวน 10 ฟอง อยู่ที่ราคา 44 บาท ไข่ไก่เบอร์ 1 จำนวน 10 ฟอง ราคา 41 บาท ไข่ไก่เบอร์ 2 จำนวน 10 ฟอง ราคา 40 บาท และไข่ไก่เบอร์ 3 จำนวน 10 ฟองราคา 39 บาท ขณะที่ราคาผักคะน้า อยู่ที่กิโลกรัมละ 15 บาท ผักบุ้งจีน กิโลกรัมละ 20 บาท กะหล่ำปลี กิโลกรัมละ 15 บาท ถั่วฝักยาว และแตงกวา กิโลกรัมละ 15 - 25 บาท ต้นหอมกิโลกรัมละ 45 บาท และผักชี กิโลกรัมละ 60-70 บาท