ส.อ.ท. แนะรัฐผลักดันการค้าชายแดน

ส.อ.ท. แนะรัฐผลักดันการค้าชายแดน

ส.อ.ท. แนะรัฐผลักดันการค้าชายแดน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
ส.อ.ท. แนะรัฐผลักดันการค้าชายแดน เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม

นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังร่วมเสวนาต่อยอดประสบการณ์เรียนรู้เพื่อเข้าสู่ตลาด AEC ในหัวข้อแบ่งปันความรู้สู่ตลาด AEC ว่าขณะนี้มีความเป็นห่วงถึงความพร้อมการทำธุรกิจค้าขายของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนในการค้าการลงทุนในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 โดยยอดการค้าขายชายแดนของไทยใน 4 ประเทศ ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า และมาเลเซีย มีมูลค่า 9.18 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของยอดส่งออกทั้งหมด โดยการค้าขายกว่าร้อยละ 78 เป็นของผู้ประกอบการ SME โดยผ่านพ่อค้าคนกลาง และหากรวมการค้าผ่านแดนไปยังเวียดนาม จะมีมูลค่ารวม 1.1 ล้านล้านบาท จึงมองว่าหากรัฐบาลมีมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในการผลักดันการขยายการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน และการส่งออกสินค้าชายแดนเข้าไปค้าขายตามหัวเมืองใหญ่ หรือศูนย์กลางของประเทศเพื่อนบ้าน จะทำให้ตอบสนองต่อผู้บริโภคได้ และเชื่อว่าภายใน 2 - 3 ปีนี้ จะทำให้มียอดถึง 2 ล้านล้านบาท ได้ 

ทั้งนี้ นายวัลลภ กล่าวเพิ่มเติมว่า ถ้าหากผู้ประกอบการ SME ของไทย เข้าไปตอบสนองผู้บริโภคได้ จะส่งผลให้ตัวอุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็งของไทยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ อาทิ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook