ผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ ค้านนำเข้าหมูสหรัฐฯ

ผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ ค้านนำเข้าหมูสหรัฐฯ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ ค้าน นำเข้าหมูสหรัฐฯ เกรงทําลายอาชีพเกษตรกรไทยทั้งระบบ

นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กล่าวว่า สมาคมฯ ในฐานะตัวแทนเกษตรกร จะส่งหนังสือคัดค้านการนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐฯ ต่ออธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รวมถึง ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เพื่อแสดงจุดยืนของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรไทยทั่วประเทศ ที่คัดค้านการนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐฯ เนื่องจากจะเป็นการทำลายอาชีพผู้เลี้ยงสุกรของไทยทั้งระบบ และหากรัฐบาลไทย ยินยอมให้อนุมัติตามคำขอของสหรัฐฯ เท่ากับทำลายอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรของไทยทั้งระบบ ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ พร้อมที่จะรวมพลังกันเพื่อปกป้องอาชีพของตนเองแน่นอนไม่ว่าจะในรูปแบบใด

สมาคมฯ ขอยืนยันว่า ผลผลิตเนื้อสุกรที่ไทย ผลิตได้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศไม่ขาดแคลน ทั้งบางช่วงเวลา มีผลผลิตเกินความต้องการด้วย ดังนั้น ประเทศไทย ควรจะผลักดันให้เกิดการส่งออกเนื้อสุกร แทนการนำเข้าเนื้อสุกร ไม่ว่าจากสหรัฐฯ หรือประเทศใดๆ ก็ตาม

ทั้งนี้ หากรัฐบาลไทย ยังดึงดันจะอนุมัติการนำเข้าเนื้อหมูสหรัฐฯ เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศพร้อมจะเดินหน้าปกป้องอาชีพเลี้ยงหมูที่สืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนให้คงอยู่กับคนไทยสืบไป และภาครัฐบาล คงได้เห็นการยกระดับการต่อต้านของเกษตรกรอย่างคาดไม่ถึงแน่นอน