นักธุรกิจต่างชาติหนุนไทยศูนย์กลางAEC

นักธุรกิจต่างชาติหนุนไทยศูนย์กลางAEC
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีฯ คมนาคม เผย นักธุรกิจต่างชาติหนุนไทยเป็นศูนย์กลาง AEC มั่นใจ ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานช่วยหนุนเศรษฐกิจไทย

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกับคณะของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อร่วมงานสัมมนาทางธุรกิจ ภายใต้หัวข้อ "Swiss-Thai Business Cooperation Forum" ณ นครซูริก และได้มีโอกาสบรรยาย ในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและความเป็นศูนย์กลางอาเซียนของไทย รวมถึงแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างอนาคตประเทศและความพร้อมของไทย ในการเชื่อมโยงกับภูมิภาค ทั้งนี้ ภายหลังจากได้ร่วมพูดคุยกับ CEO หลายๆ บริษัท ทุกคนมองไทยในแง่บวก และสนับสนุน ทั้งด้านความเป็นศูนย์กลาง AEC แผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งผู้บริหารทุกคนมีความเห็นอยากให้โครงการดังกล่าวสำเร็จได้จริง เนื่องจากได้เห็นความสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานในอนาคต

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เชื่อว่าแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญในด้านต่างๆ กระจายความเจริญสู่ประชาชนในเขตภูมิภาค เช่นเดียวกับต่างประเทศที่ได้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน