บีโอไอหวั่นลงทุนโครงสร้างพื้นฐานน้อย
Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060
//s.isanook.com/mn/0/ud/32/161695/479230-01.jpgบีโอไอหวั่นลงทุนโครงสร้างพื้นฐานน้อย

บีโอไอหวั่นลงทุนโครงสร้างพื้นฐานน้อย

2013-09-12T09:22:00+07:00
แชร์เรื่องนี้
บีโอไอ หวั่น ไทยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งน้อย กระทบขีดความสามารถก้าวเข้าสู่ AEC

นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 มองว่าทุกประเทศในอาเซียนจะมีประตูที่เชื่อมถึงกัน ซึ่งจะมีทั้งการแข่งขันและมีการสนับสนุนต่อกัน เนื่องจากในหนึ่งอุตสาหกรรม จะมีหลายผลิตภัณฑ์ ทำให้มีการกระจายการลงทุนในหลายประเทศโดยไทยมีจุดแข็งในส่วนอุตสาหกรรมอาหาร และชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งจะเป็นฐานการผลิตขยายไปสู่ประเทศในอาเซียน แต่ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่มีความใกล้เคียงกัน มองว่าตลาดภายในของมาเลเซียและอินโดนีเซียจะเป็นคู่แข่งที่สำคัญ โดยหากในระยะยาว ไทยมีการพัฒนาในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม ระบบขนส่งน้อย ก็จะส่งผลต่อขีดความสามารถของไทยได้

ทั้งนี้ นายโชคดี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้นักลงทุนมีความกังวลถึงการขยายการลงทุนต่อไม่ได้ หากบีโอไอ มีการยกเลิกการส่งเสริม ส่วนปัญหาการเมืองในไทย แม้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในระยะสั้น แต่หากไม่สามารถสร้างเสถียรภาพในระยะยาวได้ ก็จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในที่สุด

INN Newsสนับสนุนเนื้อหา