หอการค้ามั่นใจไทยเป็นศูนย์กลางยางพาราได้

หอการค้ามั่นใจไทยเป็นศูนย์กลางยางพาราได้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ หอการค้า มั่นใจ ไทยเป็นศูนย์กลางยางพาราได้ โดยเน้นใช้ในประเทศให้เกิน 20% หรือ 8 แสนตันต่อปี

นายอัทธ์ พิศาลวานิช คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ประเทศไทย ถือว่ามีศักยภาพและมีโอกาสที่จะเป็นศูนย์กลางของยางพาราได้ในอนาคต แต่ทั้งนี้ ภาครัฐต้องให้การสนับสนุนและลดการส่งออก รวมไปถึงการใช้เพิ่มขึ้นในประเทศให้มากกว่าร้อยละ 20 หรือประมาณ 8 แสนตันต่อปี ซึ่งขณะที่ ปัจจุบันมีการใช้ยางพาราในประเทศเพียงร้อยละ 13 เท่านั้น รวมไปถึงจะต้องมีการบริหารการจัดการและอำนวยการด้านภาษีเพื่อให้นักลงทุนเข้ามาผลิตยางมากขึ้น เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างเต็มระบบ รวมถึง จะต้องมีการคิดคำนวณในการจัดเก็บเงินส่งเคราะห์ หรือ เงินเซสส์ ว่าจะมีการจัดเก็บในอัตราที่เท่าไร หรือจะมีการยกเว้น รวมไปถึงจะมีการจัดเก็บเท่าที่มาเลเซียเก็บอยู่หรือไม่ ทั้งนี้ เชื่อว่าหากทั้งหมดมีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ก็จะทำให้ประเทศไทย สามารถมีมูลค่าในส่วนของยางพาราทั้งระบบ ได้ประมาณที่ 2.3 ล้านล้านบาทต่อปี