ยุคล สั่ง สกย. คัดสหกรณ์ดูราคายางพารา

ยุคล สั่ง สกย. คัดสหกรณ์ดูราคายางพารา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 'ยุคล' สั่ง สกย. คัดสหกรณ์ดูราคากลางยางพารา คาด แล้วเสร็จรับเปิด AEC จ่อใช้ต่อรองตลาดโลก

นายยุคล ลิ้มแหลม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร กล่าวว่า สำหรับการดูแลเกษตรกร
ภายในประเทศ จะต้องดูแลตามความเป็นจริง โดยเฉพาะด้านราคา ซึ่งรัฐบาลจะไม่เข้าไปแทรกแซงราคา เพราะจะบิดเบือนกลไกทางการตลาด แต่จะเพิ่มอำนาจการต่อรองราคาให้แก่เกษตรกร โดยได้สั่งให้สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือ สกย. คัดเลือกกลุ่มสหกรณ์การเกษตรที่มีความเข้มแข็งเพื่อกำหนดราคายางในประเทศ ในการตั้งราคายางที่เหมาะสม เพื่อต่อรองกับตลาดโลก

ทั้งนี้คาดว่า จะเห็นเป็นรูปธรรมได้ก่อนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้ จากมาตรการปล่อยสิน
เชื่อปลอดดอดเบี้ยให้แก่กลุ่มสหกรณ์การเกษตรและภาคอุตสาหกรรมแปรรูป รวมวงเงิน 20,000 ล้านบาท
ขณะนี้ อยู่ระหว่างกระทรวงการคลัง หารือกับ 2 ธนาคารรัฐ เพื่อวางหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อให้แล้วเสร็จ
ในเดือนนี้