ธ.ก.ส.เตรียมเพิ่งเงินบัตรสินเชื่อ5หมื่นบาท

ธ.ก.ส.เตรียมเพิ่งเงินบัตรสินเชื่อ5หมื่นบาท

ธ.ก.ส.เตรียมเพิ่งเงินบัตรสินเชื่อ5หมื่นบาท
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
ธ.ก.ส. เตรียมขยายช่องทางการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร พร้อมเพิ่มวงเงินสดฉุกเฉิน 5 หมื่นบาท

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปลี่ยนขยายสิทธิประโยชน์ในการจับจ่ายผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร เพื่อเพิ่มเติมจากการที่ซื้อได้เฉพาะปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ สารกำจัดศัตรูพืช และน้ำมันเชื้อเพิลง เพื่อเพิ่มเป็นช่องทางในการสามารถซื้ออาหารสัตว์ อุปกรณ์เครื่องใช้ทางการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในครัวเรือน  ขณะเดียวกัน เตรียมพัฒนาระบบเพื่อใส่วงเงินสดรายละไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อให้เกษตรกร สามารถนำไปกดเงินสดได้ที่ตู้ ATM ของทาง ธ.ก.ส. เมื่อมีเหตุฉุกเฉินที่ต้องการใช้เงินสดได้ ตลอด 24 ช.ม. ซึ่งบริการดังกล่าว จะช่วยลดปัญหาการพึ่งพาเงินนอกระบบที่คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราสูง และถือเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินให้แก่เกษตรกรด้วย ซึ่งคาดว่าระบบดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook