ครม.ไฟเขียวยกเว้นวีซ่าเข้าออก"ไทย-มอนเตเนโกร" 90 วัน

ครม.ไฟเขียวยกเว้นวีซ่าเข้าออก"ไทย-มอนเตเนโกร" 90 วัน
Matichon

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เป็นประธานการประชุมปฏิบัติหน้าที่แทน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากรกระทรวงกลาโหม เนื่องจากติดภารกิจเดินทางเยือนประเทศสมาพันธ์สวิส อิตาลี และมอนเตเนโกรว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอการ

จัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมอนเตเนโกร ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการไทยและมอนเตเนโกร

นายภักดีหาญส์กล่าวว่า ความตกลงดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้า-ออก และพำนักของบุคคลที่ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการไทยและมอนเตเนโกร โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

"การจัดทำความตกลงดังกล่าวถือเป็นการยกระดับความร่วมมือของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การพิจารณาความสัมพันธ์ในมิติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี คู่ภาคีมีสิทธิปฏิเสธการเข้าเมืองด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศ หรือด้านการสาธารณสุข" นายภักดีหาญส์กล่าว