เปิดไส้ในธุรกิจ“ท็อปเจริญ&บิวตี้ฟูล”แม่เจ้า!!โกยรายได้ปีล่าสุดเฉียด 4 พันล.

เปิดไส้ในธุรกิจ“ท็อปเจริญ&บิวตี้ฟูล”แม่เจ้า!!โกยรายได้ปีล่าสุดเฉียด 4 พันล.

เปิดไส้ในธุรกิจ“ท็อปเจริญ&บิวตี้ฟูล”แม่เจ้า!!โกยรายได้ปีล่าสุดเฉียด 4 พันล.
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักข่าวอิศรายังคงนำเสนอสกู๊ปข่าว  "ร้านแว่นตาท็อปเจริญ" อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเปิดรายได้ 2 ร้านแว่นตาดังโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

กรณี สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า "ร้านแว่นตาท็อปเจริญ" ของ บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด และ "ร้านแว่นตาบิวตี้ฟูล" ของ บริษัท แว่นบิวตี้ฟูล จำกัด มีกรรมการและผู้ถือหุ้นชุดเดียวกัน โดยนายนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า ร้านขายแว่นชื่อดังทั้งสองแห่ง แท้จริงแล้วมีเจ้าของเดียวกัน

 นอกจากนี้ บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด (ท็อปเจริญ) และ บริษัท แว่นบิวตี้ฟูล จำกัด ยังมีทุนจดทะเบียนในการดำเนินธุรกิจที่สูงมาก โดยบริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด แจ้งทุนจดทะเบียนไว้ที่จำนวน 2,450,000,000 บาท ส่วน บริษัท แว่นบิวตี้ฟูล จำกัด แจ้งทุนจดทะเบียน ไว้ที่ 700,000,000 บาท

รวมทุนจดทะเบียนทั้งสองบริษัท คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 3,150 ล้านบาท

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบข้อมูลการดำเนินธุรกิจของร้านขายแว่นตาชื่อดังทั้งสองแห่ง ผ่านงบดุลประจำปี 2555 ที่บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด (ท็อปเจริญ) และ บริษัท แว่นบิวตี้ฟูล จำกัด นำส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับทราบในวันเดียวกัน คือ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 

พร้อมใช้ผู้สอบบัญชีคนเดียวกัน คือ นางสาวศิริพร เสถียรภาพสุนทร เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี หมายเลข 03791

ขณะที่นายนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ ปรากฏชื่อเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัททั้งสองแห่งในแบบนำส่งงบการเงิน ของบริษัททั้งสองแห่ง

 (ดูเอกสาร) พบว่า ในส่วนของบริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด (ท็อปเจริญ) แจ้งว่า มีรายได้จากการขาย เป็นจำนวนเงินถึง 3,116,616,864.94 บาท

 ส่วนบริษัท แว่นบิวตี้ฟูล จำกัด แจ้งว่า มีรายได้จากการขายเป็นจำนวนเงิน 814,806,828.26 บาท

รวมรายได้จากการขาย ของ 2 บริษัท ในปี 2555 คิดเป็นจำนวนเงินรวม 3,931,423,693.2 บาท

อย่างไรก็ตาม แม้ทั้ง 2 บริษัท จะแจ้งว่ามีรายได้จากการขายในปี 2555 เป็นจำนวนหลักพันล้านบาท แต่ผลกำไรที่ได้รับมีจำนวนน้อยกว่ามาก

โดยบริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด (ท็อปเจริญ) แจ้งว่ามีกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 109,598,218.97 บาท

ส่วนบริษัท แว่นบิวตี้ฟูล จำกัด แจ้งว่ามีกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 43,559,287.28 บาท

รวมกำไรสุทธิทั้ง 2 บริษัท ในปี 2555 อยู่ที่จำนวน 153,157,506.25 บาท

(ดูตาราง)

 

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ,ศูนย์ข่าวสืบสวน รวบรวม 

จากการตรวจสอบพบว่า ปัจจุบัน บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด (ท็อปเจริญ) มีจำนวนสาขาทั้งหมด 1,758 แห่ง กระจายทั่วประเทศ ขณะที่ บริษัท แว่นบิวตี้ฟูล จำกัด แจ้งจำนวนสาขา ไว้ที่ 388 แห่งกระจายทั่วประเทศ

ทั้งนี้ หากนำรายได้จากการขาย มาคำนวณ กับจำนวนสาขาร้านแว่นตาทั้งสองบริษัท จะพบว่าในส่วนของ บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด (ท็อปเจริญ) มีจำนวนรายได้จำนวน 1.77 ล้านบาท ต่อร้านต่อปี และมีกำไรเฉลี่ยร้านละ 6.2 หมื่นบาท

ขณะที่บริษัท แว่นบิวตี้ฟูล จำกัด จะมีจำนวนรายได้จำนวน 2.16 ล้านบาท ต่อร้านต่อปี และมีกำไรเฉลี่ยร้านละ 1.12 แสนบาท

ส่วนข้อมูลในส่วนของค่าใช้จ่าย นั้น จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด (ท็อปเจริญ) แจ้งว่ามีค่าใช้จ่าย แบ่งเป็นต้นทุนขาย 524,781,067.98 บาท มีค่าใช้จ่ายในการขาย 2,194,991,081.48 บาท ค่าใช้จ่ายในการบริการ 227,155,034.13 บาท ค่าใช้จ่ายอื่น 39,415,771.63 บาท รวมค่าใช้จ่าย 2,986,342,892.22 บาท

ขณะที่ บริษัท แว่นบิวตี้ฟูล จำกัด แจ้งว่ามีค่าใช้จ่าย แบ่งเป็นต้นทุนขาย106,235,274.19 บาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 570,146,846.99 บาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 75,793,611.13 บาท ค่าใช้จ่ายอื่น 8,429,253.52 บาท รวมค่าใช้จ่าย 760,604,985.83 บาท

ทั้งนี้ ในส่วนค่าใช้จ่าย บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด (ท็อปเจริญ) แจ้งว่า มีค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเดือน เป็นจำนวนถึง 881,582,593 บาท ค่าล่วงเวลา 50,695,409.50 บาท ค่าคอมมิชชั่น 11,488,761.59 บาท

ส่วนบริษัท แว่นบิวตี้ฟูล จำกัด แจ้งว่ามีค่าเงินเดือน 61,000,989 บาท ไม่มีค่าคอมมิชชั่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบข้อมูลในส่วนของหนี้สิน บริษัทขายแว่นตาสองแห่ง แจ้งว่า มีหนี้ต่อกรมสรรพากร ค่าโฆษณา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และเงินประกันสังคม เหมือนกัน

 โดยในส่วนของ หนี้ที่มีต่อสรรพากร บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด (ท็อปเจริญ) แจ้งว่า มีหนี้ค้างอยู่จำนวน 17,258,652.96 บาท ส่วนบริษัท แว่นบิวตี้ฟูล จำกัด มีหนี้ค้างอยู่กับกรมสรรพากรเป็นจำนวนเงิน 6,591,898.63 บาท

(ดูเอกสาร)ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี ระบุในงบการเงิน ของบริษัททั้งสองแห่งว่า มีธุรกิจหลักคือ "จำหน่ายแว่นตา"

จากข้อมูลทั้งหมด หากใครคิดว่าธุรกิจร้านแว่นตา ท็อปเจริญ & แว่นบิวตี้ฟูล ดูจะเงียบๆ ไม่ค่อยมีลูกค้าเข้า จำนวนพนักงานดูเหมือนจะมากกว่าลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการในแต่ละวัน คงต้องเปลี่ยนความคิดกันใหม่เสียแล้ว

หรือความจริงเรื่องนี้มีอะไรมากกว่าที่เห็น?

 

ขอบคุณข้อมูลข่าว : สำนักข่าวอิศรา