ยรรยงถกCPFรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ยรรยงถกCPFรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยฯ พาณิชย์ ยืนยัน คุย CPF รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากเกษตรกร ตามราคาแทรกแซงที่ ก.ก.ละ 9 บาท

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยืนยันว่า ได้มีการเจรจากับทางบริษัท CPF ให้ทำการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/2557 จากเกษตรกรในราคาที่รัฐบาลประกาศแทรกแซงไว้แล้ว โดย ข้าวโพดความชื้นไม่เกินร้อยละ 14.5 ราคากิโลกรัมละ 9 บาท และความชื้นไม่เกินร้อยละ 30 กิโลกรัมละ 7 บาท นอกจากนี้จะมีการขยายตลาดการส่งออกไปยังประเทศจีนและญี่ปุ่นให้มากขึ้น ในช่วงที่มีปริมาณผลผลิตมาก ซึ่งมั่นใจว่ารัฐบาลจะ
สามารถบริหารจัดการผลผลิตในประเทศได้ โดยที่จะพยายามทำให้ตลาดรับรู้ถึงปริมาณผลผลิตในประเทศที่มีไม่สูง
มากนัก และไม่จำเป็นต้องระบายออกตลาดต่างประเทศมากเกินไป ทำให้ตลาดมีความต้องการมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้
ผลผลิตในประเทศ มีราคาดีขึ้นได้