กสท.อนุญาตเพิ่ม 54 ช่องรายการแล้ว

กสท.อนุญาตเพิ่ม 54 ช่องรายการแล้ว

กสท.อนุญาตเพิ่ม 54 ช่องรายการแล้ว
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
พ.อ.นที เผย กสท. อนุมัติเพิ่ม 54 ช่องรายการแล้ว มอบหน่วยงานรัฐ-สมาคม-มูลนิธิ เว้นรัฐวิสาหกิจ มีสิทธิ์รับไลเซนซ์ทีวีดิจิตอล ช่องความปลอดภัยสาธารณะ

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า ที่ประชุม กสท.มีการกำหนดหลักเกณฑ์ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์บริการสาธารณะประเภทที่ 2 เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ ในหัวข้อคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต จะต้องเป็น กระทรวง ทบวง กรม องค์กรสาธารณะตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ และในส่วนของสมาคม มูลนิธิ หรือนิติบุคคลอื่น จะต้องจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ ได้รับรองจากหน่วยงานรัฐ และได้ดำเนินการมานานไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ สัดส่วนรายการนั้น จะต้องนำเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับความปลอดภัยสาธารณะ ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 70% สำหรับการหารายได้สามารถดำเนินการหารายได้จากการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันได้ไม่เกิน 10 นาที/ช.ม. และเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยต้องไม่เกิน 8 นาที/ช.ม. นอกจากนี้ มีมติอนุมัติใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเพิ่มจำนวน 54 ช่องรายการ ซึ่งในปัจจุบันมีการอนุมัติไปแล้วทั้งสิ้น 2,693 ใบ แบ่งเป็น ประเภทบริการธุรกิจ 1,710 ใบ ประเภทบริการสาธารณะ 577 ใบ ช่อง และประเภทบริการชุมชน 406 ใบ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook