กนย.ช่วยยาง2520/ไร่-ท่าศาลาสงขลาพอใจไม่ชุมนุม14กย.

กนย.ช่วยยาง2520/ไร่-ท่าศาลาสงขลาพอใจไม่ชุมนุม14กย.

กนย.ช่วยยาง2520/ไร่-ท่าศาลาสงขลาพอใจไม่ชุมนุม14กย.
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
ประธานเครือข่ายชาวสวนยาง 16 จว.ใต้ รับได้ มติ กนย. เพิ่มค่าปุ๋ย เป็น 2,520 บาทต่อไร่ จาก 1,260 บาท และยืนที่ราคา 90 บาทต่อกิโลกรัม ขณะ 14 ก.ย. ไม่ชุมนุมใหญ่แล้ว

นายอำนวย ยุติธรรม ทำหน้าที่ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัดภาคใต้ เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงกรณี กนย. เพิ่มเงินช่วยปัจจัยการผลิตสวนยาง เป็น 2,520 บาทต่อไร่ จาก 1,260 บาท และยืนที่ราคา 90 บาทต่อกิโลกรัม ว่า เป็นราคาที่ยอมรับได้ แต่รัฐต้องทำความชัดเจนว่า จะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไร และเมื่อไร เพื่อให้ความมั่นใจกับชาวสวนยางพารา และต้องมีการทำเป็นบันทึกลายลักษณ์อักษรด้วย และในวันที่ 14 ก.ย. นี้ คงไม่มีการเคลื่อนไหวเพื่อกดดันรัฐบาล เพียงแต่ ที่ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช จะมีการชี้แจงให้ชาวสวนยาง รับทราบถึงรายละเอีดดการช่วยเหลือจากภาครัฐ

ขณะที่ นายปรีชา สุขเกษม เลขาธิการเครือข่ายชาวสวนยางและสวนปาล์มน้ำมัน จ.สงขลา กล่าวกับ ไอ.เอ็น.เอ็น.
ว่าเป็นราคาที่ยังยอมรับได้ แต่รัฐบาลต้องระบุให้ชัดเจนว่า ราคา 90 บาทต่อกิโลกรัม และช่วยปัจจัยการผลิตสวนยาง 2,520 บาทต่อไร่นั้น จะดำเนินการได้เมื่อไร ให้กำหนดวัน เวลาที่ชัดเจน เพื่อชาวสานยางจะได้มีความมั่นใจ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook