กิตติรัตน์ เผย นั่ง ปธ.ประชุม กนย.

กิตติรัตน์ เผย นั่ง ปธ.ประชุม กนย.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รองนายกรัฐมนตรี 'กิตติรัตน์' เผย ประชุม กนย. วันนี้ พิจารณาแนวทางการแทรกแซงราคายางพารา 90 บาทต่อกิโลกรัม

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะ ประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เปิดเผยก่อนการประชุมในวันนี้ ว่า ที่ประชุมจะมีการหารือถึงทิศทาง และแนวทางในการเข้าแทรกแซงราคาของภาครัฐที่อัตรากิโลกรัมละ 90 บาท โดยในส่วนของข้อเรียกร้องของทางเกษตรกร ที่เสนอให้แทรกแซงในราคา 95 บาทนั้น จะมีการพิจารณา 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา การดำเนินงานของรัฐบาล ได้ผลักดันทำให้ราคายางพาราในตลาดปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องมีการพิจารณาว่า ทิศทางราคาจะเป็นอย่างไร นอกจากนี้ ยังเปิดให้สื่อมวลชนเข้ารับฟังในการประชุมครั้งนี้ด้วย