ไทยและภูฏาน จับมือร่วมการค้า

ไทยและภูฏาน จับมือร่วมการค้า

ไทยและภูฏาน จับมือร่วมการค้า
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
ก.พาณิชย์ เผย ไทยและภูฏาน ประสบความสำเร็จ จัดทำความตกลงร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกัน

นางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในขณะนี้ประเทศไทยและภูฏาน ประสบความสำเร็จในการจัดทำความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกัน ซึ่งทางภูฏานมีนโยบายในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่เปิดกว้างมากขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการเข้าร่วมลงทุนได้ โดยทางภูฏาน ถือเป็นประเทศที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการลงทุนในด้านการท่องเที่ยว ก่อสร้าง สุขภาพ พลังงานและโลจิสติกส์ ซึ่งภายในปลายปีนี้ หรือ ต้นปีหน้า จะมีการลงนามในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้า ไทย-ภูฏาน หรือ เจทีซี ขึ้นเพื่อใช้เป็นเวทีในการทบทวนและพัฒนาทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มีความคืบหน้า โดยในปัจจุบันภูฏานเป็นประเทศคู่ค้าอันดับที่ 153 ของไทย ซึ่งการค้าในแต่ปี ก็ยังมีมูลค่าไม่สูงนัก จึงยังมีโอกาสที่จะขยายการค้าได้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook