กสทช.ตั้ง4คณะทำงานดูประมูลทีวีดิจิตอล

กสทช.ตั้ง4คณะทำงานดูประมูลทีวีดิจิตอล

กสทช.ตั้ง4คณะทำงานดูประมูลทีวีดิจิตอล
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
กสทช. ตั้ง 4 คณะทำงาน เตรียมการประมูลทีวีดิจิตอล ประเภทธุรกิจระดับชาติ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้แต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน 4 คณะ เพื่อเตรียมการสำหรับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ และให้การดำเนินการตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 ซึ่งประกอบด้วย คณะทำงานจำหน่ายเอกสารการประมูล คณะทำงานรับแบบคำขอ ที่จะดำเนินการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตหลังการจำหน่ายเอกสารการประมูล รวมถึง การตรวจสอบความครบถ้วนของคำขอรับใบอนุญาต คณะทำงานพิจารณาผลการตรวจคุณสมบัติ และคณะทำงานเตรียมการประมูล โดยคณะทำงานทั้ง 4 คณะ มีระยะเวลาในการทำงานไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะเปิดจำหน่ายเอกสารการประมูล ในวันที่ 10-12 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 09.30-16.00 น. ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. หลังจากนั้นจะเปิดให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2556

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook