พณ.เดินหน้าเปิดบริการ e-Certificate

พณ.เดินหน้าเปิดบริการ e-Certificate

พณ.เดินหน้าเปิดบริการ e-Certificate
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าเปิดบริการ e-Certificate ผ่านธนาคาร อํานวยความสะดวกจดทะเบียน

นายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผ่านธนาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจ มาตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2555 โดยระยะแรก มีธนาคารพันธมิตรที่เปิดให้บริการ 3 ธนาคาร ขณะนี้ มีธนาคารพันธมิตรที่เปิดให้บริการ e-Certificate 6 ธนาคาร ครอบคลุมเอกสารประเภทต่างๆ อาทิ หนังสือรับรองนิติบุคคลของห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน และบัญชีรายชื่อของห้างหุ้นส่วน จดทะเบียน ซึ่งมีสาขาให้บริการรวม 5,741 สาขาทั่วประเทศ รวมกับหน่วยให้บริการของกรมอีก 87 แห่ง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทำให้มีสาขาบริการหนังสือรับรองทั้งสิ้น 5,828 สาขา โดยจะสามารถอำนวยความสะดวกและทำให้ผู้ใช้บริการประหยัดเวลาการจดทะเบียนเป็นอย่างมาก
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook