ห้างจำกัดซื้อน้ำมันปาล์มไม่เกิน 6 ขวด

ห้างจำกัดซื้อน้ำมันปาล์มไม่เกิน 6 ขวด

ห้างจำกัดซื้อน้ำมันปาล์มไม่เกิน 6 ขวด
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่จําหน่ายนํ้ามันปาล์มเต็มราคาเพดาน บางยี่ห้อราคาลดตามต้นทุน แต่จํากัดซื้อไม่เกิน 6 ขวด

จากการสำรวจการจำหน่ายสินค้านํ้ามันปาล์มบรรจุขวด ขนาด 1 ลิตร ภายในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ย่านลาดพร้าว พบว่า ทางห้างยังคงจำหน่ายน้ำมันปาล์มบรรจุขวด ในบางยี่ห้อ เต็มราคาเพดานที่กฎหมายกำหนด ที่ราคาขวดละ 42 บาท แต่ในบางยี่ห้อ ได้มีการปรับราคาจำหน่ายลดลงมา อยู่ที่ขวดละ 32 บาท ตามต้นทุนราคาผลปาล์มสดที่มีราคาลดลง เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 4.00-4.70 บาท

ซึ่งทางห้าง ได้มีการปิดป้ายจำกัดการซื้อไม่เกิน 6 ขวด เพื่อให้การจำหน่ายสินค้ากระจายอย่างทั่วถึง และให้ประชาชนมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าในยี่ห้อที่มีราคาถูกกว่าได้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook