ประเสริฐจี้หน่วยงานใช้งบแปรรูปยาง15,000ล.

ประเสริฐจี้หน่วยงานใช้งบแปรรูปยาง15,000ล.

ประเสริฐจี้หน่วยงานใช้งบแปรรูปยาง15,000ล.
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
'ประเสริฐ' สั่งหน่วยงานหนุนตั้งโรงงาน/ปั้นสินค้าแปรรูปจากยางพาราในประเทศ พร้อมศึกษาเพิ่ม

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ทางกระทรวงฯ ได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปช่วยส่งเสริมโรงงานแปรรูปยางพารา อาทิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ในการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ในการตั้งโรงงานแปรรูปยางพารา การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร รวมทั้ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ในการชักจูงนักลงทุนมาตั้งโรงงานผลิตยางรถยนต์ ถุงมือยาง/ถุงยางอนามัยในประเทศไทย ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมกลางน้ำและปลายน้ำ ซึ่งคาดว่าจะช่วยทำให้ราคายางมีเสถียรภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความผันผวนของราคาได้ในระดับหนึ่ง แต่ทั้งนี้ อุตสาหกรรมยาง กว่าร้อยละ 90 ของไทย เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ ที่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ มีตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย เกาหลีใต้ และยุโรป และอีกร้อยละ 10 เป็นอุตสาหกรรมกลางน้ำและอุตสาหกรรมปลายน้ำ ที่อยู่ในพื้นที่ภาคต่างๆ

ทั้งนี้ นายประเสริฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้สั่งการเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง หลังรัฐบาลอนุมัติสินเชื่อ ให้ผู้ประกอบการแปรรูปยางพารา ขยายการผลิตและปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต วงเงิน 15,000 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556-กันยายน 2558 
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook