สนพ.สนับสนุนใช้พลังงานทางเลือก

สนพ.สนับสนุนใช้พลังงานทางเลือก

สนพ.สนับสนุนใช้พลังงานทางเลือก
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
สนพ. สนับสนุน มช. พัฒนาเชื้อเพลิงแก๊สชีวมวล ทดแทน LPG ในโรงงานเซรามิก

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมแก้วและกระจก สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ ปีละกว่า 30,000 ล้านบาท โดยอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ต้องใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิง โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 15-40 ของต้นทุนการผลิต และจากนโยบายของภาครัฐที่ลดการชดเชยเชื้อเพลิงก๊าซหุงต้มภาคอุตสาหกรรม ทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น ประมาณร้อยละ 60 จากต้นทุนเดิม และส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการ ดังนั้น กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดย สนพ.ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ดำเนินโครงการพัฒนาเชื้อเพลิงแก๊สจากชีวมวลสำหรับอุตสาหกรรมเผาอุณภูมิสูง (เซรามิก) เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบผลิตเชื้อเพลิงจากชีวมวลในระดับชุมชนมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซ LPG ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก และอุตสาหกรรมแก้วและกระจก ด้วยการใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น โดยการทดสอบในเตาเผาเซรามิก แบบเป็นครั้ง (เตาซัตเติล)

ทั้งนี้ นายสุเทพ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวจะนำร่องใน จ.ลำปาง เป็นแห่งแรก ซึ่งคาดว่าจะสามารถใช้เชื้อเพลิงแก๊สจากชีวมวล ทดแทนก๊าซหุงต้ม (LPG) ได้ร้อยละ 100 และช่วยในการประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้ ร้อยละ 20-60 รวมทั้งลดการใช้ LPG ได้ปีละ 36 ตัน/เตาเผา คิดเป็นเงินประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี 
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook