กกพ. อนุมัติงบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพิ่ม

กกพ. อนุมัติงบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพิ่ม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กกพ. อนุมัติงบให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 43 กองทุน เพื่อพัฒนาชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ กกพ.ได้เห็นชอบแผนงานประจำปี พ.ศ. 2556 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ในพื้นที่ที่เสนอแผนงานประจำปีเข้าสู่การพิจารณาของ กกพ.เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแล้วทั้งสิ้น 43 กองทุน จากทั้งหมด 51 กองทุน จำนวนเงินงบประมาณ 1,185 ล้านบาท โดยให้แก่ชุมชนในพื้นที่ประกาศแล้วทั้งสิ้น  4,318 โครงการ แบ่งเป็นกองทุนประทุนประเภท ก จำนวน 2,342 โครงการ งบประมาณกว่า 751 ล้านบาท กองทุนประทุนประเภท ข จำนวน 1,976 โครงการ งบประมาณกว่า 434 ล้านบาท ทั้งนี้ นายดิเรก กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้โครงการ 5 กองทุนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ กกพ.ซึ่งจะเร่งพิจารณาให้ครบถ้วนภายในเดือน ก.ย.นี้ โดยคาดว่าจะมีโครงการชุมชนที่อนุมัติกว่า 5,000 โครงการ งบประมาณกว่า 1,500 ล้านบาท