คนโสดผวา! แนะเก็บ ภาษีคนโสด กระตุ้นให้มีคู่

คนโสดผวา! แนะเก็บ ภาษีคนโสด กระตุ้นให้มีคู่

คนโสดผวา! แนะเก็บ ภาษีคนโสด กระตุ้นให้มีคู่
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

แนะเก็บ “ภาษีคนโสด” กระตุ้นให้มีความครอบครัว ลดภาระสวัสดิการภาครัฐในอนาคต  

นายเทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ และอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  เสวนาในหัวข้อเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและนโยบายการรองรับในสองทศวรรษหน้า” โดยบอกว่าประเทศไทยส่อแววเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน 
เพราะอนาคตเด็กไทยวัยทำงานขาดแคลน กลุ่มประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอาจล้นประเทศ ทำให้โครงสร้างประชากรไม่มีความสมดุล ต้องเสียงบประมาณดูแลผู้สูงอายุจำนวนมาก 

ทั้งนี้  นายเทอดศักดิ์ ได้เสนอแนวทางแก้ไขให้ภาครัฐออกนโยบายสนับสนุนให้คนไทยมีลูกเพิ่มขึ้น โดยเสนอโครงการลูกคนแรก โดยรัฐช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย การเลี้ยงดูให้กับครอบครัวที่มีลูกคนแรก หรือลดภาษีสำหรับครอบครัวที่มีลูกคน 2 และ 3 

นอกจากนี้ยังเสนอควรเรียกเก็บภาษีคนโสด ภาษีคนไม่มีลูก เพื่อกระตุ้นให้มีครอบครัว  จะได้ลดภาระงบประมาณการใช้สวัสดิการดูแลของภาครัฐในอนาคต 

สาเหตุหลักที่ทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เลือกใช้ชีวิตแบบคนโสดหรือแต่งงานแล้วเลือกที่จะไม่ลูก เนื่องจากปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงดูบุตร ทั้งการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่างมีต้นทุนที่สูงขึ้นตามลำดับนั่นเอง