โอฬาร จี้ สภาเร่งพิจารณาร่างกู้ 2 ล้านล้าน

โอฬาร จี้ สภาเร่งพิจารณาร่างกู้ 2 ล้านล้าน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานผู้แทนการค้าไทย เรียกร้องรัฐสภาเร่งพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท หวังผลักดันโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

นายโอฬาร ไชยประวัติ ประธานผู้แทนการค้าไทย และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนา "AEC & FTAs : Thailand Opportunity and Challenges" เรื่อง "ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทย ฝ่ากระแส
เศรษฐกิจโลก" ว่า ยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาล คือ ดำเนินการเจรจาการค้าเสรี (เอฟทีเอ) เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้าของทั้งไทยและประเทศคู่ค้า และนโยบายลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท ทั้ง 2 ยุทธศาสตร์จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยใน 5 - 10 ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ไทยมีการทำเอฟทีเอ สินค้าเกษตรกับประเทศจีน อาทิ ข้าวหอมมะลิ แม้ว่าจะจำหน่ายราคาประมาณ 375 บาทต่อถุง 5 กิโลกรัม ขณะที่ไทยจำหน่ายอยู่ที่ราคาประมาณ 170 บาทต่อถุง 5 กิโลกรัม แต่คนจีนก็ยังให้ความสนใจซื้อจำนวนมาก โดยราคาสูงขึ้นร้อยละ 50 - 60 เป็นต้นทุนค่าขนส่ง ดังนั้น ไทยต้องเร่งพัฒนาระบบขนส่งทางถนน เพื่อให้การขนส่งสินค้าเกษตรไปยังจีนตอนใต้สะดวก ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งให้ลดลง แต่อย่างไรก็ตาม มองว่า สภาฯ ควรเร่งพิจารณาผ่านร่าง พ.ร.บ. ลงทุน 2 ล้านล้านบาท ให้ผ่านโดยเร็วเพื่อให้การดำเนินการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเดินหน้าได้ ขณะที่ภาคเอกชนจะต้องปรับตัวและวางแผนด้านการขนส่งสินค้า เพราะในอนาคตไทยจะมีการขนส่งสินค้าไปจำหน่ายยังประเทศจีนและอินเดียในปริมาณสูงขึ้น