ปธ.ทีดีอาร์ไอพร้อมสู้คดีหากกทค.ไม่ถอนฟ้อง

ปธ.ทีดีอาร์ไอพร้อมสู้คดีหากกทค.ไม่ถอนฟ้อง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่หนักใจ หาก กทค.ไม่ถอนฟ้องนำเสนอข่าวสารทำให้เสียหาย พร้อมสู้คดี วอนประชาชนตัดสิน

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่เป็นประเด็นสาธารณะ ซึ่ง ทีดีอาร์ไอ ได้เสนอความเห็นทางวิชาการ และความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการดำเนินการของกสทช.ที่เป็นองค์กรของรัฐต่อสาธารณชน มีที่มาที่ไป และบอกวิธีการคิดและการนำเสนอ เป็นการทำหน้าที่โดยสุจริต ไม่ได้ตัดสินใจแต่เป็นการตั้งคำถาม ซึ่งหาก กสทช.มีความเห็นโต้แย้งตามที่เป็นข่าว สามารถนำเสนอข้อมูลและหลักวิชาการมาหักล้างกัน ซึ่งสาธารณะจะเลือกเชื่อฝ่ายใด เป็นดุลพินิจของประชาชน และในการโต้แย้งทางวิชาการก็ควรมีวัฒนธรรมการโต้แย้งที่สร้างสรรค์ คือ ต้องมีบรรยากาศเสมอภาคกันบนพื้นฐานเดียวกัน และไม่มีการข่มขู่กันด้วยวิธีการใดๆ ยกตัวอย่างในอดีต ที่มีการโต้แย้งหลายประเด็นกับ นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์ ก็เป็นการโต้แย้งเพื่อเสริมสร้างมุมมองสาธารณะ และไม่มีการกล่าวเรื่องส่วนตัวแต่อย่างใด ทั้งนี้ นายสมเกียรติ ได้ตั้งคำถามฝากไปถึง กทค. 10 ข้อ เกี่ยวกับการดำเนินการของกทค.ในการบริหารจัดการคลื่น 1800 MHz และกล่าวย้ำว่า กทค. มีภาระหน้าที่ต้องตอบคำถามต่อสาธารณชน

อย่างไรก็ตาม ตนไม่รู้สึกหนักใจ หาก กทค.ไม่ถอนฟ้อง และพร้อมจะสู้คดี อีกทั้งยืนยันว่า การทำหน้าที่ของนักวิชาการ มีความตรงไปตรงมา และแน่นอนว่า การทำหน้าที่จากนี้ไปต้องมีความรอบคอบกว่าเดิม แต่จะไม่หยุดทำหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแน่นอน