มันนี่ เอ็กซ์โป อุดรธานี ครั้งที่ 1

มันนี่ เอ็กซ์โป อุดรธานี ครั้งที่ 1

มันนี่ เอ็กซ์โป อุดรธานี ครั้งที่ 1
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

30 ธนาคาร/สถาบันการเงินบุกอุดรธานี ยกบริการทางการเงินและการลงทุนสร้างสีสันแห่งเงินตราสู่พี่น้องชาวอีสานตอนบน วันที่  4-6 ตุลาคม 2556 ที่ อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี 

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงาน มหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคารจะจัดงานมหกรรมการเงิน อุดรธานี ครั้งที่ 1 Money Expo Udonthani  2013 ในวันที่  4-6 ตุลาคม 2556 ที่ อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ภายใต้แนวคิด “สีสันแห่งเงินตรา Money Carnival” เพื่อสะท้อนถึงความหลากหลายของบริการทางการเงินการลงทุนที่ธนาคารและสถาบันการเงินนำมาให้บริการภายในงาน และสะท้อนถึงไลฟ์สไตล์ทางการเงินการลงทุนของคนรุ่นใหม่  

นายสันติกล่าวว่า  ปีนี้เป็นปีแรกที่วารสารการเงินธนาคารได้ไปจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ที่จังหวัดอุดรธานี  เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคอีสานตอนบน  และเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญในการขยายตลาดการค้าการลงทุนสู่สมาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC          ซึ่งเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานีมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  โดยในปี 2555 ที่ผ่านมาขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 12.3%  ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น  9.0% เนื่องจากเศรษฐกิจในจังหวัดที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการใช้อัตรากำลังผลิตอย่างเต็มที่ และมีการขยายการลงทุนเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการบริโภคที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น

ส่วนดัชนีการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวสูงถึง  25.3% เนื่องจากการขยายตัวของจำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ ที่ขยายตัวถึง 79.0% จากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล ประกอบกับประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำและเงินเดือนข้าราชการทำให้มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น   ด้านการจ้างงานอยู่ที่จำนวน 901,454  คน  เพิ่มขึ้น  45,296 คน ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจจังหวัด
งานมหกรรมการเงินอุดรในครั้งแรกนี้ มีธนาคาร สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการภายในงานรวม 30 แห่ง เพื่อให้ประชาชนในอุดรธานี และภาคอีสานตอนบนที่ครอบคลุม 7 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย, เลย, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, สกลนคร, หนองบัวลำภู และนครพนม ได้เลือกใช้บริการทางการเงินและการลงทุนอย่างครบวงจร ทั้งสินเชื่อ เงินฝาก พันธบัตร สลากออมทรัพย์ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันวินาศภัย รวมถึงการลงทุนในหุ้น กองทุนรวม ทองคำ      ตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์
 “การขยายการจัดงานไปยังจังหวัดอุดรธานี ซึ่งครอบคลุมจังหวัดในภาคอีสานตอนบนในครั้งนี้   เมื่อรวมกับการจัดงานมหกรรมการเงินโคราช ที่ครอบคลุมภาคอีสานตอนล่าง และงานมหกรรมการเงินภาคเหนือที่เชียงใหม่ งานมหกรรมการเงินภาคตะวันออกที่พัทยา  งานมหกรรมการเงินภาคใต้ที่หาดใหญ่  ก็จะทำให้บรรลุเป้าหมายสำคัญของงานมหกรรมการเงิน Money Expo ที่ต้องการให้ประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคได้เข้าถึงบริการทางการเงินการลงทุน และแหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียมกัน”  


ธนาคารและสถาบันการเงินที่ข้าร่วมงานMoney Expo Udonthani  2013

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

ธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน)

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารออมสิน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด(มหาชน)

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) จำกัด(มหาชน)

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด(มหาชน)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรมสรรพากร

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บล.โกลเบล็ก จำกัด

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)

บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

บล. ทิสโก้ จำกัด

บล.เคเคเทรด จำกัด

บล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัท คลาสสิก โกลด์

กลุ่มบ. เอ็มทีเอส โกล์ด กรุ๊ป