สรรพสามิตขึ้นภาษีสุราไวน์เบียร์ราคาพุ่ง10-15%

สรรพสามิตขึ้นภาษีสุราไวน์เบียร์ราคาพุ่ง10-15%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมสรรพสามิต เผย ขึ้นภาษีสุรา ไวน์ เบียร์ ดันราคาขายปลีกพุ่ง 10-15% เชื่อ รายได้เพิ่มหมื่นล้าน

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิต ได้ปรับโครงสร้างภาษีสุรา ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493  โดยปรับปรุงการเสียภาษีให้มีการเสียภาษีทั้งอัตราตามมูลค่าอัตราปริมาณบาทต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์  ทั้งนี้หากสุราแต่ละชนิด มีปริมาณดีกรีมากกว่าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้จะต้องถูกเก็บเพิ่มอีก 3บาท/ลิตร/ดีกรี โดยการปรับโครงสร้างภาษีสุราในครั้งนี้ จะส่งผลให้ภาพรวมราคาขายปลีกปรับขึ้นเฉลี่ย 10-15% และการปรับโครงสร้างภาษีสุราทั้งระบบจะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 10,000 ล้านบาท  จากปัจจุบันที่จัดเก็บภาษีสุราได้ 110,000 ล้านบาท/ปี เป็น 120,000 ล้านบาท/ปี

อย่างไรก็ตาม กรมสรรพสามิต ได้ประสานงานกับกรมการค้าภายใน เพื่อดูแลราคาสินค้าจำหน่ายสินค้าปลีกรายทางไม่ให้ค้าขายเกินกำไร ซึ่งร้านค้าที่มีสุราและเบียร์ที่อยู่ในสต๊อกอยู่แล้วประมาณ 1 สัปดาห์ ราคาขายปลีกจะต้องยังคงขายราคาเดิม และในวันพรุ่งนี้จะมีการนัดผู้ประกอบการสุราเข้าหารือการปรับราคาขาย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน พร้อมทั้งคาดว่า ราคาขายปลีก จะปรับขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม 2556 นี้