พณ.เตรียมเสนอแผนผลักดันการส่งออก
Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060
//s.isanook.com/mn/0/ud/32/160714/477296-01.jpgพณ.เตรียมเสนอแผนผลักดันการส่งออก

พณ.เตรียมเสนอแผนผลักดันการส่งออก

2013-09-04T04:38:00+07:00
แชร์เรื่องนี้
กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเสนอแผนผลักดันการส่งออกช่วงที่เหลือของปี ก่อนถกรายสินค้า สัปดาห์ นี้

นางอัมพวัน พิชาลัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกรมได้มีการจัดเตรียมข้อมูลปัญหาและอุปสรรคของการส่งออกไทย รวมถึงข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาการส่งออก ตามที่ภาคเอกชนได้เสนอไว้ เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรีในวันนี้ และภายในสัปดาห์นี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับภาคการส่งออกทั้งสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันการส่งออกในช่วงที่เหลือของปี โดยเฉพาะในตลาดใหม่ที่มีกำลังซื้อ โดยสินค้าที่จะมีการผลักดันตามแผน อาทิ สินค้ายานยนต์ และชิ้นส่วน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าอาหาร