ซีออยล์จ่อเข้าจดทะเบียนในตลาด mai5กย.

ซีออยล์จ่อเข้าจดทะเบียนในตลาด mai5กย.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บ.ซีออยล์ (SEA OIL) ดีเดย์เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ใน mai ลำดับที่ 9 ของปี วันที่ 5 ก.ย.นี้

น.ส.ปวีณา ศรีโพธิ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 ก.ย. 2556 บริษัท ซีออยล์ (SEA OIL) จำกัด (มหาชน) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai โดย SEA OIL ดำเนินธุรกิจจัดหาและจำหน่ายน้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น สำหรับเรือเดินทะเลทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งกลุ่มลูกค้าทางบก เช่น โรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจรถขนส่ง ธุรกิจให้บริการรถโดยสาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้บริการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ แก่ที่พักอาศัยในทะเล เรือเดินทะเล และแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในทะเล (Supply Management)

ทั้งนี้ SEA OIL มีทุนชำระแล้ว 180 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 110 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 70 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) 62.3 ล้านหุ้น และกรรมการผู้บริหารของบริษัทและบริษัทในกลุ่มของบริษัท นทลิน จำกัด (บริษัทแม่) 7.7 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 26 - 29 ส.ค. 2556 ในราคาหุ้นละ 3.45 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุนรวม 241.50 ล้านบาท โดยมีบริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 

ขณะที่ น.ส.นีรชา ปานบุญห้อม กรรมการผู้จัดการ SEA OIL เปิดเผยว่า หลังหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai แล้ว จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ และเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับบริษัท พร้อมรองรับการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะขยายขอบเขตการให้บริการที่ครอบคลุมน่านน้ำในและนอกประเทศใกล้เคียง