ณัฐวุฒิเดินหน้าร้านโชว์ห่วยโชว์สวยทั่วไทย

ณัฐวุฒิเดินหน้าร้านโชว์ห่วยโชว์สวยทั่วไทย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าเปิดตัวกิจกรรมโชวห่วย โชว์สวย ทั่วไทย ครั้งที่ 2

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลสำเร็จของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการตลาดภายใต้ชื่องาน ''โชว์ห่วย โชว์สวยทั่วไทย รวมใจช่วยสังคม ครั้งที่ 1'' ที่มีร้านค้าส่งค้าปลีกกว่า 12,000 ราย เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เป็นเครือข่ายพันธมิตรซื้อขายสินค้าระหว่างกันในระหว่างวันที่ 25 เม.ย. - 15 พ.ค. 2556 ที่ผ่านมาว่ ก่อให้เกิดมูลค่าการซื้อขายรวมกันกว่า 700 ล้านบาท โดยร้านค้าส่งมียอดขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 และร้านค้าปลีกมียอดขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 ในช่วง 3 เดือน ดังนั้นทางสมาคมค้าส่งปลีกไทย จึงได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 9 - 30 ก.ย.นี้ ณ ร้านค้าส่ง 70 ราย และร้านค้าปลีกเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการอีกกว่า 12,000 แห่งทั่วประเทศ โดยมีการซื้อขายสินค้าคุณภาพในราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ 5 - 10 คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดมากกว่า 1,000 ล้านบาท เนื่องจากมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น และเชื่อว่าจะสามารถช่วยลดค่าครองชีพได้ประมาณ 100 ล้านบาท