ครม.อนุมัติแทรกแซงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ครม.อนุมัติแทรกแซงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ครม.อนุมัติแทรกแซงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
รัฐมนตรีช่วยฯ พาณิชย์ เผย ครม. อนุมัติแทรกแซงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รับซื้อ 7-9 บาทต่อกิโลกรัม

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบในแนวทางการแทรกแซงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามที่มติคณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่เสนอมา โดยให้มีการรับจำนำข้าวโพดปี 2556/2557 เพื่อใช้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกร
ขายได้ ณ ราคาจุดรับซื้อที่ความชื้นร้อยละ 14.5 มีราคากิโลกรัมละ 9 บาท และความชื้นไม่เกินร้อยละ 30 ที่
ราคากิโลกรัมละ 7 บาท

พร้อมกันนี้ ยังอนุมัติวงเงิน 1,907 ล้านบาท ในการแทรกแซงราคาข้าวโพด ซึ่งหลักแนวทางการแทรกแซง
ดังกล่าวนั้น จะให้ภาคเอกชนเข้ารับซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรในราคาที่อัตรารัฐบาลกำหนด จำนวน 1 แสนตัน
โดยส่วนต่าง รัฐบาลจะเป็นผู้ชดเชยผ่านสหกรณ์ พร้อมผลักดันให้มีการส่งออกมากขึ้น เพื่อเป็นการพยุงราคา

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook