กสิกรเชื่อโรงไฟฟ้าบี.กริมสร้างรายได้ให้กองทุน

กสิกรเชื่อโรงไฟฟ้าบี.กริมสร้างรายได้ให้กองทุน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กสิกร เชื่อ โรงไฟฟ้า บี.กริม เพาเวอร์ 2 แห่ง สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับกองทุนได้

นายสุรเดช เกียรติธนากร ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ แพลน อินฟราสทรัคเจอร์ ฟันด์ หรือ ABPIF มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ในการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับกองทุน ABPIF เนื่องจากโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ โรง 1 และโรง 2 เป็นโรงไฟฟ้าหลักที่มีสัญญาระยะยาวในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อีกเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการแล้ว 5 โรง ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จ.ชลบุรี 3 โรง อมตะซิตี้ ระยอง 1 โรง และที่ประเทศเวียดนาม 1 โรง มีกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 613 เมกะวัตต์ โดยจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. และจำหน่ายไฟฟ้าไอน้ำให้กับลูกค้าในนิคมอุคตสาหกรรมต่างๆ มากกว่า 200 ราย รวมถึงบริษัทผลิตไฟฟ้าที่ประเทศเวียดนาม