อมตะฯ ระดมทุนสร้างโรงไฟฟ้า รับAEC

อมตะฯ ระดมทุนสร้างโรงไฟฟ้า รับAEC

อมตะฯ ระดมทุนสร้างโรงไฟฟ้า รับAEC
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
อมตะ บี กริม เพาเวอร์ ระดมทุนสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการเพิ่มมากขึ้น และรองรับ AEC

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มอมตะ บี กริม เพาเวอร์ จำกัด กล่าวว่า สาเหตุที่บริษัทตัดสินใจระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงการสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี กริม เพาเวอร์ เนื่องจากขณะนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาพรวมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ อมตะ บี กริม เพาเวอร์ ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเพิ่มการผลิตไฟฟ้า เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ทั้งภาครัฐและอุตสาหกรรม ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้น เมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 อย่างไรก็ตาม บริษัทวางแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มทั้งหมด 16 โรง ภายในปี 2562 กำลังการผลิตของกลุ่ม 2,000 เมกะวัตต์ งบประมาณการลงทุน 70,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้าอยู่แล้ว 5 โรง กำลังการผลิต 730 เมกะวัตต์ และในสิ้นปี 2556 นี้ จะสร้างแล้วเสร็จอีก 1 โรง รวมเป็นทั้งหมด 6 โรง ทั้งนี้บริษัทตัดสินใจจะระดมทุนส่วนหนึ่งผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อนำเงินลงทุนมาใช้ในการสร้างโรงไฟฟ้าตามแผนธุรกิจดังกล่าว 
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook