บางกอกแอร์เวย์สเผยฝึกรับเหตุฉุกเฉินอย่างดี
คำที่ถูกค้นบ่อย
  Sanook//s.isanook.com/sr/0/images/logo-new-sanook.png60060
  //s.isanook.com/mn/0/ud/32/160635/477080-01.jpgบางกอกแอร์เวย์สเผยฝึกรับเหตุฉุกเฉินอย่างดี

  บางกอกแอร์เวย์สเผยฝึกรับเหตุฉุกเฉินอย่างดี

  2013-09-03T06:58:00+07:00
  แชร์เรื่องนี้
  บางกอกแอร์เวย์ส ยินดีร่วมงาน The 5th AAPA Emergency Response Conference

  นายธวัชวงค์ ธนะสุมิต กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นสายการบินเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส หรือ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความยินดีกับการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการสัมมนา The 5th AAPA Emergency Response Conference 2013 ในหัวข้อ "Information, Integration and Continuity" เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินในธุรกิจการบินระหว่างสายการบินในภูมิภาค ทั้งนี้หวังว่าจะมีส่วนช่วยให้การสัมมนาในครั้งนี้ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่สายการบินของไทย โดยทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ให้ความสำคัญกับการเตรียมตัว และฝึกฝนพนักงานทุกระดับ ในการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินไว้เป็นอย่างดี

  อย่างไรก็ตาม ทางสายการบิน จะมีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินให้กับพนักงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ จนถึงการประสานงานกับเจ้าหน้าที่สนามบินและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน