บินไทย มั่นใจ รับมือได้ทุกสถานการณ์

บินไทย มั่นใจ รับมือได้ทุกสถานการณ์

บินไทย มั่นใจ รับมือได้ทุกสถานการณ์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
การบินไทย ยัน พร้อมดูแลอำนวยความสะดวกในช่วงภาวะฉุกเฉิน ชี้ ได้รับการยอมรับทั่วโลก

นายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การบินไทย
เป็นสมาชิกของสมาคมสายการบินภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และเข้าร่วมการสัมมนา Emergency Response
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้ เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร รวมถึงติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อ
นำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยของบริษัท ทั้งในส่วนของการปฏิบัติ
การบิน การปฏิบัติการภาคพื้น การซ่อมบำรุงอากาศยาน พร้อมทั้ง ยังกำหนดให้มีการฝึกซ้อมการปฏิบัติการ
ในภาวะฉุกเฉิน ทั้งในส่วนของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร และหน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกองค์กร          

       

อย่างไรก็ตาม การบินไทย มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือด้านการกู้อากาศยาน และการดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร ในกรณีที่ประสบภาวะฉุกเฉิน ดังนั้น การบินไทย จึงได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากสายการบินทั่วโลก และหน่วยงานด้านการบิน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแก่สายการบินพันธมิตร

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook