นายกฯหารือจีนอนุมัติซื้อข้าวไทยอีก1ล้านตัน

นายกฯหารือจีนอนุมัติซื้อข้าวไทยอีก1ล้านตัน

นายกฯหารือจีนอนุมัติซื้อข้าวไทยอีก1ล้านตัน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
นายกรัฐมนตรี หารือจีน อนุมัติซื้อข้าวไทยอีก 1 ล้านตัน หนุนเอกชนร่วมลงทุนแปรรูปยางพาราไทย ให้ก้าวสู่เมืองแห่งยางพารา

ภายหลังเดินทางถึงศูนย์การประชุมลี่หยวน นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้พบหารือกับ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย นายกฯ ทั้งสองประเทศ เห็นพ้องต้องกันว่าทั้ง 2 ประเทศ มีความใกล้ชิดและเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งปัจจุบัน จีนนับเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่สุดของไทย และเป็นคู่ค้าอันดับ 2 โดยตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าจะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้เป็น 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2015 ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ทั้ง 2 ได้หารือกันในการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าระหว่างกันด้วยการจัดการประชุมคณะกรรมการการค้าร่วมระหว่าง 2 ประเทศ ที่ได้จัดตั้งไว้แล้ว ให้ขยายการหารือเพิ่มประสิทธิภาพการค้าขายสินค้าเกษตรระหว่างกัน รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า รวมถึงไปถึงอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร ทั้งนี้ จีนยินดีที่จะซื้อข้าวจากไทยเพิ่มอีก 1 ล้านตัน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหารือกันในรายละเอียดต่อไป

นอกจากนี้ จีนมีความสนใจในยางพาราจากประเทศไทยเพราะเป็นวัตถุดิบต้นน้ำที่สำคัญในกระบวนการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม โดยพร้อมที่จะสนับสนุนให้เอกชนจีน เข้าร่วมลงทุนในโครงการแปรรูปยางพาราในประเทศไทย ตามข้อเสนอให้เกิดเป็นเมืองแห่งยางพารา หรือ RUBBER CITY ในประเทศไทย

นายกรัฐมนตรีจีน ยังได้สนับสนุนแนวคิดการเชื่อมโยงประชาชนต่อประชาชนด้วยการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง สนับสนุนการไปมาหาสู่ระดับประชาชนด้วยการเริ่มพิจารณาที่จะยกเว้นการตรวจลงตรา หรือวีซ่า ให้กับหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย นายกรัฐมนตรี ได้เสนอให้มีการประชุม 3 ฝ่าย เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำแม่น้ำโขงช่วงต้นปีหน้า เนื่องจาก สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) เตรียมเปิดใช้งานได้ในปีนี้ ซึ่งทางจีน ตอบตกลงที่จะส่งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือการจราจรทางน้ำ และบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้เสนอให้จีนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ชุมชนในประเทศไทย ซึ่งทางจีนให้ความสนใจและพร้อมที่จะส่งบุคลากร เข้ามาหารือกับทางการไทยต่อไปทั้งนี้ ในฐานะที่ประเทศไทย เป็นผู้ประสานอาเซียน-จีน ไทยจะทำหน้าที่ผู้ประสานงานอย่างเต็มที่ เพื่อนำมาซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับอาเซียน ให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook