กกร.แนะรัฐคลอดนโยบายกระตุ้นการค้าชายแดน

กกร.แนะรัฐคลอดนโยบายกระตุ้นการค้าชายแดน

กกร.แนะรัฐคลอดนโยบายกระตุ้นการค้าชายแดน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
กกร. แนะ รัฐคลอดนโยบายกระตุ้นการค้าชายแดน เชื่อ ตั้งเขตฟรีโซนดันเงินสะพัดในประเทศ 2 หมื่นล้าน

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการมีความเป็นห่วงในเรื่องศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น จึงเห็นว่า ภาครัฐควรมีนโยบายเพิ่มการส่งเสริมการค้าชายแดนให้มากขึ้น เนื่องจาก
มีความสะดวกในการค้าขายมากกว่าในภูมิภาคอื่น ซึ่งควรจะลดภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เกิดจากการค้าระหว่างประเทศ จากปัจจุบันที่เก็บอัตราร้อยละ 3 ลดลงเหลือร้อยละ 2 เป็นการชั่วคราว เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ รวมถึง ควรจัดตั้งเขตฟรีโซน หรือ เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในบริเวณด่านการค้าขายชายแดนถาวรทั่วประเทศ เพื่อให้สินค้าที่จะส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้รับการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ซึ่งตามปกติสินค้าที่ส่งออกจะได้รับสิทธิ์นี้ แต่ที่ผ่านมา การค้าชายแดนกลับไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ นายพยุงศักดิ์ เปิดเผยว่า หากจัดตั้งเขตฟรีโซนได้ ก็จะทำให้การค้าชายแดนมีมูลค่าปีละกว่า 9 แสนล้าน
บาท และจะมีเม็ดเงินกว่า 2 หมื่นล้านบาท เข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมทั้ง ควรเข้าไปช่วยเหลือให้การคมนาคมประเทศเพื่อนบ้าน เชื่อมต่อถนนไปยังด่านการค้าต่างๆ ให้มีความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการค้าของไทยไปยังภูมิภาคได้เพิ่มขึ้น

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook