กทพ. ตั้งศูนย์การจราจรอัจฉริยะ

กทพ. ตั้งศูนย์การจราจรอัจฉริยะ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กทพ. ตั้งศูนย์การจราจรอัจฉริยะ เก็บข้อมูลสภาพจราจร ก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับสากล

นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กล่าวในงานสัมมนาวิชาการและประชาสัมพันธ์โครงการจราจรอัจฉริยะ หรือ ITS Center ระยะที่ 2 ว่า กทพ. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริหารจัดการทางพิเศษ ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษและการให้บริการ โดยจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความก้าวหน้าสู่ระดับสากล 

ทั้งนี้ กทพ. จึงได้ดำเนินโครงศูนย์การจราจรอัจฉริยะ หรือ its center ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นการออกแบบและพัฒนาระบบ its บนทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ให้เป็นทางพิเศษอัจฉริยะ its corridor โดยมีการติดตั้งระบบเก็บข้อมูลสภาพการจราจรแบบอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถประมวลผลและจัดการจราจรบนโครงข่ายทางพิเศษ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทาง

อย่างไรก็ตาม นับเป็นอีกความสำเร็จหนึ่งของ กทพ. ที่ได้นำนวัตกรรมระบบจราจรอัจฉริยะ มาประยุกต์ใช้บนเส้นทางพิเศษกาญจนาภิเษก ซึ่งถือเป็นเส้นทางอัจฉริยะแห่งแรกของประเทศไทย นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสภาพการจราจรโดยอัตโนมัติ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นของ กทพ. ไม่ว่าจะใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ ทั้งไอโพนและแอนดรอยด์