พาณิชย์ เผย เงินเฟ้อ ส.ค. โต 1.59%

พาณิชย์ เผย เงินเฟ้อ ส.ค. โต 1.59%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เผย เงินเฟ้อ ส.. +1.59% ขึ้น LPG ค่าไฟ ทางด่วน ไม่กระทบ

นางวัชรี วิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หรืออัตราเงินเฟ้อ ในช่วงเดือน
สิงหาคม 2556 ว่า อัตราเงินเฟ้อขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.59 โดยเป็นอัตราการขยายตัวแบบชะลอลง ซึ่งสินค้า
ที่มีราคาแพงขึ้น ได้แก่ เนื้อสัตว์ ไข่ ผลิตภัณฑ์นม และผักสด ผลไม้ รวมทั้งอาหารสำเร็จรูป โดยการปรับราคาก๊าซ
หุงต้ม ค่าไฟฟ้า และค่าทางด่วน ที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนกันยายน คำนวณตลอดทั้งปี จะส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อ ให้
ขยับตัวสูงขึ้นร้อยละ 0.1 ซึ่งยังคงต้องมีการจับตาอัตราเงินเฟ้อในช่วงเดือนกันยายน แต่ทางกรมการค้าภายใน 
จะลงไปตรวจสอบต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่สามารถอ้างในการขอปรับราคาสินค้าได้