รมช.คลังเป็นปธ.มอบรางวัลประกันภัยดีเด่น

รมช.คลังเป็นปธ.มอบรางวัลประกันภัยดีเด่น

รมช.คลังเป็นปธ.มอบรางวัลประกันภัยดีเด่น
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรประจำ ปี 2555

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2555 ว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวนั้นหวังว่าให้ผู้รับรางวัลรักษาคุณภาพในการดำเนินและการบริหารงานที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างให้บริษัทอื่นๆต่อไปในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยและผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจประกันภัย มีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ ให้ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงเป็นที่ให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่ได้รับใช้บริการและได้รับความไว้วางใจจากประชาชน รวมไปถึงพัฒนาให้มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยสำหรับรางวัลบริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นประจำปี 2555 ลำดับ 1 ได้แก่บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต และรางวัลสำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นประจำปี 2555 สำดับ 1 ได้แก่บริษัทวิริยะประกันภัย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook