ส.อ.ท. เชื่อ สภาปฏิรูปการเมืองไม่ล่ม

ส.อ.ท. เชื่อ สภาปฏิรูปการเมืองไม่ล่ม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานสภาอุตสาหกรรม เชื่อ สภาปฏิรูปการเมืองไม่ล่ม ชี้ ทุกฝ่ายต้องการให้ประเทศสงบ

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.
ว่า ความคืบหน้าหลังการหารือสภาปฏิรูปการเมืองครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมานั้น ปัจจุบันได้มีการแบ่งคณะทำงาน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างที่ผู้เข้าร่วมการหารือระบุกลุ่มที่ต้องการเข้าร่วมการหารือ รวมทั้ง การเชิญบุคคลอื่นที่มีความรู้ความสามารถมาเข้าร่วม ซึ่ง ส.อ.ท. ประสงค์ที่จะเข้าร่วมในกลุ่มของเศรษฐกิจ และได้เสนอชื่อรองประธานไปอีก 2 คน

นอกจากนี้ แม้ว่ายังไม่ได้มีการนัดประชุมครั้งที่ 2 แต่ส่วนตัวเชื่อว่า การหารือสภาปฏิรูปเพื่อลดความขัดแย้งภายในประเทศ จะไม่ล่มอย่างแน่นอน เนื่องจากมีบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านเข้าร่วม ซึ่งทุกคนล้วนต้องการให้ประเทศมีความสงบสุข