พาณิชย์ ประกาศราคาจำหน่ายสุกร

พาณิชย์ ประกาศราคาจำหน่ายสุกร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ประกาศราคาแนะนําจําหน่ายสุกร ระหว่างวันที่ 30 ส.ค. - 3 ก.ย. 56 เนื้อแดง กทม. ยังคงที่ ก.ก.ละ 130 บาท

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการให้ความเป็นธรรมในการจำหน่ายสุกร และเนื้อสุกร ทางกรม จึงได้ประกาศราคาแนะนำการจำหน่าย โดยให้มีผลบังคับใช้ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน โดยราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเขตกรุงเทพมหานคร ภาคกลางและภาคตะวันตก จำหน่ายไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 70 บาท ราคาสุกรชำแหละ กิโลกรัมละไม่เกิน 83 บาท และราคาจำหน่ายปลีกสุกรเนื้อแดงส่วนสะโพกและไหล่ ราคาไม่เกินกิโลกรัมละ 130 บาท โดยราคาจำหน่ายปลีก ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่เกินกิโลกรัมละ 130 บาท ภาคตะวันออกไม่เกินกิโลกรัมละ 132 บาท ภาคใต้ไม่เกินกิโลกรัมละ 137 บาท และภาคเหนือไม่เกินกิโลกรัมละ 135 บาท และสำหรับเนื้อสุกรตัดแต่งพิเศษ จะมีราคาเพิ่มขึ้นอีก กิโลกรัมละ 10 - 11 บาท โดยทางกรมจะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ให้ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน หากไม่ปฏิบัติตาม จะมีโทษปรับตามกฎหมายไม่เกิน 10,000 บาท