กทพ. ประกาศปรับค่าผ่านทางมีผลวันนี้

กทพ. ประกาศปรับค่าผ่านทางมีผลวันนี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การทางพิเศษ ประกาศปรับค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร ศรีรัช และบูรพาวิถี มีผลตั้งแต่วันนี้ เวลา 00.01 น.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ปรับขึ้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี ในอัตราค่าผ่านทางพิเศษใหม่ ตามประกาศกระทรวงคมนาคม ที่กำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันนี้ (1 ก.ย.) เวลา 00.01 น.

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 สำหรับทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระบบทางด่วนขั้นที่ 1) ทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางด่วนขั้นที่ 2) และทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี) โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ระหว่าง กทพ. และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ หรือ BECL

สำหรับการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษใหม่ ในส่วนของทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัช เป็นดังนี้
โครงข่ายในเขตเมือง

รถยนต์ 4 ล้อ จากเดิม 45 บาท ปรับเป็น 50 บาท
รถยนต์ 6-10 ล้อ จากเดิม 70 บาท ปรับเป็น 75 บาท
รถยนต์เกินกว่า 10 ล้อ จากเดิม 100 บาท ปรับเป็น 110 บาท

โครงข่ายนอกเขตเมือง ในช่วงพระรามเก้า รามคำแหง ศรีนครินทร์
รถยนต์ 6-10 ล้อ จากเดิม 50 บาท ปรับเป็น 55 บาท
รถยนต์มากกว่า 10 ล้อ จากเดิม 70 ปรับเป็น 75 บาท

ทางพิเศษบูรพาวิถี
กรณีเดินทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร ปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษ
รถ 6-10 ล้อจากเดิม 45 บาท ปรับเป็น 50 บาท
รถมากกว่า 10 ล้อ จากเดิม 70 บาท ปรับเป็น 75 บาท