BOI เผยยอดการลงทุนจีนเพิ่มต่อเนื่อง

BOI เผยยอดการลงทุนจีนเพิ่มต่อเนื่อง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บีโอไอ เผย การลงทุนจีนเพิ่มต่อเนื่อง เชื่อ การลงทุนจีนมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย จากมาตรการสนับสนุนของรัฐ

นายอุดม วงศ์วิวัฒนไชย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า โครงการลงทุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2555 ที่ผ่านมา มีมูลค่ากว่า 12,829 ล้านบาท เป็นอันดับ 9 ของการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด และในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2556 (มกราคม - กรกฎาคม) มีโครงการจากจีนยื่นขอรับการส่งเสริมลงทุนแล้ว 23 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 17,302 ล้านบาท ซึ่งทั้งจำนวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.5 และ 49.8 ตามลำดับ รองจากประเทศญี่ปุ่นและมาเลเซีย ทั้งนี้พบว่าโครงการที่จีนให้ความสนใจมาลงทุนในไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ สาขาผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง อาทิ การผลิตยางล้อรถยนต์ การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ รองลงมาได้แก่ สาขาเคมีภัณฑ์ เช่น การผลิตกรดมะนาว และสาขาอุตสาหกรรมเบา

ทั้งนี้ นายอุดม เปิดเผยว่า การลงทุนจากจีน มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการที่เศรษฐกิจจีนขยายตัวอย่างรวดเร็ว และนโยบายสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศของรัฐบาลจีน ที่มีส่วนช่วยผลักดันให้การลงทุนของจีนในไทย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง