ขนส่งทางบก เล็งผุดสถานีขนส่ง เพิ่มอีก 2 แห่ง

ขนส่งทางบก เล็งผุดสถานีขนส่ง เพิ่มอีก 2 แห่ง

ขนส่งทางบก เล็งผุดสถานีขนส่ง เพิ่มอีก 2 แห่ง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
กรมการขนส่งทางบก เตรียมจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารเพิ่มขึ้น อีก 2 แห่ง ที่ อยุธยาและสมุทรสงคราม เพื่อเป็นศูนย์กลางการขนส่ง

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบก ได้จัดตั้ง สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ จำนวน 121 แห่ง และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารโดยการสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพิ่มเติมอีก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมกระจายการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง และรองรับความต้องการในการเดินทางของประชาชนตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก จึงเปิดรับมอบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารขึ้นโดยกำหนดขนาดของที่ดินต้องไม่น้อยกว่า 5 ไร่ อยู่ห่างจากทางหลวงหรือทางสาธารณะไม่เกิน 300 เมตร และต้องจัดให้มีทางเชื่อมเพื่อใช้เป็นทางเข้าและทางออกสถานีในบริเวณเดียวกันด้วย


ผู้ประสงค์มอบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสาร สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 8506 หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3533 5432 สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลขโทรศัพท์ 0 34713 9999 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 กันยายน 2556 ใน วันและเวลาราชการ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook