ทสภ.คาดนักท่องเที่ยวHighSeasonโต5.5%

ทสภ.คาดนักท่องเที่ยวHighSeasonโต5.5%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผอ.สุวรรณภูมิ คาด High Season จะมีผู้ใช้บริการรวม 27.5 ล้านคน หรือเฉลี่ยวันละ 152,000 คน โต 5.5%

นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว หรือ High Season ในระหว่างเดือน ต.ค.56-มี.ค.57 นี้ ซึ่ง
จะเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวไทยเป็นจำนวนมาก ปีนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้นสูงถึง 27.5 ล้านคน หรือเฉลี่ยวันละ 152,000 คน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับช่วงเดียว
กันของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นกว่า 5.5% โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะเดินทางในช่วงดังกล่าวมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ จีน ญี่ปุ่น และรัสเซีย

ขณะที่ เที่ยวบินคาดว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีเที่ยวบินให้บริการรวมทั้งสิ้นประมาณ 145,000 เที่ยวบิน หรือ
เฉลี่ยวันละ 806 เที่ยวบิน ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อน 2.6%

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการในช่วงดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทสภ. ได้จัดตั้ง "ศูนย์ประสานงานและ
อำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชน หรือ Passenger Facilitation Center" เพื่อเป็นศูนย์
ประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่ผู้โดยสารและประชาชนที่มาใช้บริการ ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว ซึ่งจะเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.56-31 มี.ค.57 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร หลังเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสารแถว R โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง