ยรรยงเผยผลสอบข้าว220ตัวอย่างปลอดภัย

ยรรยงเผยผลสอบข้าว220ตัวอย่างปลอดภัย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รมช.พาณิชย์ 'ยรรยง' เผย ผลตรวจสอบข้าว 220 ตัวอย่าง ปลอดภัย อนาคตขยายไปตรวจสอบข้าวถุงในต่างจังหวัดด้วย

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าข้าวเสื่อมคุณภาพ ว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการตรวจสอบตัวอย่างข้าวสารบรรจุถุง จำนวน 220 ตัวอย่าง จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตร์บริการ และกรมการค้าภายใน โดยได้ทำการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม เป็นต้นมา ซึ่งไม่พบสารฟอสฟีน อะฟลาทอกซิน และเชื้อรา ในทุกตัวอย่าง และมีสารอินออร์แกนิคโบรไมด์ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จึงถือว่าปลอดภัย รวมทั้ง ข้าวถุงของบริษัท โคโค่ จำกัด ด้วย

และในช่วงเดือนกันยายนนี้ จะมีการตรวจสอบทำอย่างต่อเนื่อง ขยายไปยังต่างจังหวัด เริ่มจากจังหวัดขนาดใหญ่ ที่มีผู้บริโภคจำนวนมาก เช่นใน จ.เชียงใหม่ จ.นครราชศรีมา และ จ.สงขลา